La nostra garantia

Garantia per als clients de bases de dades de l'Editorial Tirant

 

1.- NIVELL DE SERVEI SLA (Service Level Agreement)

L'Editorial Tirant garanteix el correcte funcionament dels serveis contractats en les seves bases de dades amb les següents condicions:

  1. En el supòsit de caigudes del servei no programades i imputables a l'Editorial Tirant (queden excloses les que es deguin a serveis imputables a la xarxa, a el Datacenter o a extrems en què els tècnics de l'Editorial no puguin operar) superiors al 10% mensual del temps de servei, l'Editorial abonaria a tot aquell client que ho reclami el 20% de la factura mensual que tingués dret a emetre.
  2. En cas de desastre (incendi, terratrèmol, atac terrorista, inundació, etc. ) en les instal·lacions on l'Editorial Tirant manté els seus sistemes informàtics, l'Editorial comptarà amb un termini de 15 dies hàbils per remuntar l'aplicació. En cas que fos impossible tornar a aixecar-la en l'esmentat termini, el client podria rescindir el contracte. En aquest suposat se li abonaria l'import corresponent al tram de temps en el qual no ha tingut servei.
  3. L'Editorial no respon de circumstàncies imputables a l'equip del client, a la situació de la Xarxa o a el Datacenter on tingui allotjats els ordinadors.

 

2.- COMPROMÍS D'ESTABILITAT, TRANSPARÈNCIA, SEGURETAT I REPERCUSSIÓ DE MILLORES COL·LECTIVES EN ELS PREUS

Des del seu llançament l'any 2002, les Bases de dades de l'Editorial Tirant han mantingut el seu nivell de preus de tarifa (*). Per això, l'Adreça de l'Editorial desitja formalitzar aquest compromís d'estabilitat de preus amb els seus clients i es compromet davant ells de la següent forma:

  1. Durant els anys 2009 i 2010 l'Editorial no modificarà els seus preus de tarifa.
  2. A partir d'aquí (any 2011), sempre tindrà el límit de l'índex General de Preus al Consum, no podent superar-ho.

A més, si l'Editorial arribés a un acord amb el col·lectiu professional al que pertany el client, i aquest col·lectiu -en virtut del susdit acord- repercutís informació de la Base de dades al client, *Tirant es compromet davant els seus usuaris a repercutir en forma d'un menor cost per a ells el preu de la subscripció d'aquesta Base de dades.

 

3.- MILLORA CONSTANT DE CONTINGUTS

L'Editorial Tirant compromet abans els seus clients una millora constant dels continguts proporcionats per la seva Base de dades. Aquesta millora serà “qualitativa”, perquè es perfeccionarà el contingut ofert, i “quantitativa”, perquè s'oferirà un major volum de continguts. L'Editorial augmentarà constantment la Jurisprudència que integra la Base de dades, adonarà de la nova legislació que surti, augmentarà el nombre de Llibres que integren la Doctrina de les Bases de dades, i oferirà més esquemes, consultes, bibliografia i formularis.

 

4- MILLORA CONSTANT DE LA PROGRAMACIÓ

Com ha ocorregut des del seu naixement, Tirant seguirà implementant de forma recurrent sistemes que millorin cada vegada més l'experiència de l'usuari amb les seves Bases de dades. En aquest sentit, l'equip de l'Editorial es compromet a establir mecanismes que millorin constantment els sistemes de cerca i navegació de les Bases de dades, la capacitat d'ús de les seves eines, la imatge que projecten als usuaris i en general tota la utilització de la navegació per part dels usuaris.

 

5.- SERVEI EFECTIU D'ATENCIÓ Al CLIENT

L'Editorial Tirant disposa d'un servei de “atenció al client” que respon sistemàticament les preguntes dels nostres clients. El servei funciona 12 hores al dia, vint-i-quatre dies al mes, amb un nivell òptim perquè els usuaris obtinguin tot el rendiment possible de les Bases de dades de l'Editorial.

 

6.- QUEIXES I SUGGERIMENTS

L'Editorial Tirant admet, fomenta i convida als seus clients a emetre totes aquelles queixes o suggeriments que serveixin per augmentar la qualitat del servei. De fet, forma part essencial de la filosofia dels nostres serveis la participació del client, a qui considerem la peça bàsica. Entenem que estem treballant per i per a ell. Per garantir l'anterior en les bases de dades de l'Editorial existeix un correu electrònic perquè els usuaris puguin emetre les seves queixes. A més, l'Editorial ha habilitat un procediment de queixes, de gran simplicitat i visible en totes les seves pàgines Web, per garantir i protegir qualsevol situació de no atenció dels nostres usuaris. El servei serà recolzat directament per l'adreça de l'Editorial. Perquè en Tirant treballem amb els nostres clients.

 

7.- CANAL TIRANT

Pel fet de ser subscriptor de qualsevol de les Bases de dades de l'Editorial Tirant, s'accedeix a la condició de client. I per TIRANT aquesta és una condició molt important: per això, se li garanteixen les millors condicions en qualsevol producte o servei que comercialitzi l'Empresa: venda de llibres, formació, altres bases de dades, cursos on line, edició, etc.

 

(*) Tirant Online té un preu de Tarifa de 708 € més IVA i Tirant Asesores de 744 € més IVA.

 

Tirant Lo Blanch Libros
Artes gráficas 14, Bajo dcha.
Tels. 0034-96 361 00 48
Fax. 0034-96 369 41 51
46010 - Valencia